ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.05.2011
Областният управител издаде заповед за нов търг за плажовете

     На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.7, ал.6, във връзка с чл.7, ал.5 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), чл. 13 и чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  Заповед № РД 02-14-634/20.04.2010 г.,  Заповед № РД-02-14-748/08.04.2011 г. и Заповед № РД-02-14-761/11.04.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството и предвид необходимостта от стопанисване на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове, намиращи се на територията на област Добрич, в т.ч. осигуряване на безопасни условия за ползването им по предназначение, Областният управител

1. Открива процедура за провеждане на нов търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години за стопанисване на следните морски плажове на територията на област Добрич:

„Балчик - централен" с първоначална годишна наемна цена 36 112,98 лева без ДДС;

„Къмпинг „Чайка"(„Космос") с първоначална годишна наемна цена 17192 лева без ДДС;

„Шабленска тузла" с първоначална годишна наемна цена 16 936 лева без ДДС;

„Къмпинг „Добруджа" с първоначална годишна наемна цена 30 525 лева без ДДС;

„Тузлата" с първоначална годишна наемна цена 3 479 лева без ДДС.

     Пълния текст на заповедта на Областния управител можете да прочетете в раздел "Обяви и съобщения" на сайта.