ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.04.2011
Заседание на Областната комисия „Военни паметници"

     Под председателството на Областния управител Желязко Желязков и в съответствие със законовите изисквания,  днес, 28 април, в Областна администрация  се проведе редовно заседание на Областната комисия „Военни паметници".

     Повод за свикване на комисията бе необходимостта от актуализиране на Областния регистър с включване на военен паметник, който е пропуснат на предходното заседание.

     Днес бе разгледана и обсъдена постъпилата документация от Община Добричка за паметник в с. Владимирово, изграден през 1995 г. Той е издигнат от признателното население в памет на 18 загинали военнослужащи от селото по време на войните /Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни/. Паметникът се намира в парка на селото пред читалището.

     Комисията съгласува  внесеното предложение за включване в Областния регистър на военния паметник в с. Владимирово и възложи на секретаря на Областната комисия  да предприеме необходимите действия за включване на обекта в Националния регистър „Военни паметници".

     На днешното заседание бяха разгледани и внесените от община Добричка количествено стойностни сметки /КСС/ за обекти в тежко състояние, нуждаещи се от спешен ремонт с цел евентуално финансиране, съгласно Закона за военните паметници. Предложенията са за паметници в селата Росеново, Смолница и Долина.

     Областният управител направи предложение да се вмени като изискване към общините, тези документи да бъдат придружавани от снимков материал на съответните паметници, за по- голяма яснота и обективност на искането за отпускане на средства.

     Областната комисия прие единодушно  представените документи за паметници, нуждаещи се от спешен ремонт и реши те да бъдат  изпратени в Министерство на отбраната за евентуално финансиране съгласно чл. 14. ал. 2 от Закона за военните паметници.