ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.04.2011
Панихида за почитане на загиналите при трудови злополуки

     По данни на Международната организация на труда, всяка година повече от 150 милиона трудови хора по света претърпяват трудови злополуки или се нареждат сред професионално заболелите граждани на планетата. Повече от два милиона и двеста хиляди работници умират ежегодно  в резултат на трудови злополуки и професионални болести. 

     До миналата година в България се наблюдаваше постоянна тенденция към намаляване на трудовия травматизъм. За 2010 година обаче се наблюдава увеличаване на трудовите злополуки. По оперативни данни на НОИ през 2010 - у нас са регистрирани 3 110 трудови злополуки, а за 2009 г. - 2 957. Общо през 2010 г. броят на трудовите злополуки е увеличен със 154 в сравнение с 2009 г .

     Увеличен е техният брой в област София - град, област Варна, Пловдив, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Разград, Силистра, Сливен, Шумен, Ямбол и В.Търново.

     Заместник областният управител д-р Катя Ганова, заяви, че като представител на държавна институция, откликва на призива на КНСБ - към Световния ден за безопасност на труда да се присъединят държавните власти, работодателски и синдикални организации, които в рамките на своите правомощия провеждат и координират дейности, посветени на предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните болести, защото за превенция е необходимо да се мисли не само на 28 април, но и през цялата година.