ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.04.2011
Заседание на Областния съвет за развитие

     На 14 април, четвъртък, ще се проведе първото за 2011 г. заседание на Областния съвет за развитие /ОСР/. Дневният ред включва отчет за дейността през 2010 г. и представяне на Индикативен план за работа на Съвета през 2011 г.

     Членовете на Областния съвет за развитие ще бъдат запознати със стратегически документ на МРРБ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Р България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение". Ще бъде представена ролята на пътните проекти за устойчиво развитие на Област Добрич, включително планирането на Черноморски транспортен коридор, както и подкрепата за включване на скоростен сдвоен път ІІ-29 Варна-Добрич и бъдещото му продължаване с път ІІ-71 Добрич-Силистра.

     На заседанието на Областния съвет за развитие  ще бъде предложен и съставът на Звеното за мониторинг и оценка към Стратегията за развитие на социалните услуги на Област Добрич.