ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.04.2011
Област Добрич е на 14-то място в страната по население, а Добрич е 9-ти по големина град

     На пресконференция в Областна администрация днес бяха оповестени експресни данни за броя на населението и жилищния фонд в Област Добрич. В присъствието на Областния управител Желязко Желязков и неговите заместници Тодор Георгиев и д-р Катя Ганова, данните изнесе директорът на ТСБ - Добрич Неделчо Василев.

     Населението на Област Добрич е намаляло за 10 години с 13,6% или с 29 201 жители и сега наброява 186 016 жители.

     Добрич е деветият по  големина град в България с население от  89 472 души. В сравнение с преброяването от 2001 година жителите на областният град са намалели с 10%, което ни отрежда 10 място в класацията по отрицателен прираст. 

     Каварна е вторият по големина град в Област Добрич. Изпреварва Балчик с 47 души. В столицата на рока са преброени 11 368 души, а в Белия град 11 321. Най-прогресивно са намелели  жителите на община Шабла. На тази крайморска територия населението е спаднало с 27%.  В таблицата със знак минус  втора е община  Крушари с намаление от 25,3%. Следват Генерал Тошево с пнамаление от 23,3% жители, община Добричка с намалено население от 16%, община Тервел с 15,8 % спад. В  община Балчик жителите са намалели с 11,4 %. Най -малък отлив на жители регистрира Каварна- 9,5%.

 

Брой населени места Област Добрич

    
 

Градове

6

     
 

Села

209

 

    
 

 

Население към 01.02.2011 г.  в област Добрич

   

 

Област Добрич

Население към 01.02.2011 г.

Общини/ Населени места

Общо

Мъже

Жени

0 - 17

18 - 64

65+

 

Област Добрич

186016

91523

94493

30733

121215

34068

1

Балчик

19800

9930

9870

3475

12906

3419

2

Генерал Тошево

14895

7358

7537

2190

8860

3845

3

гр.Добрич

89472

43371

46101

14147

61640

13685

4

Добричка

21568

10861

10707

3749

12457

5362

5

Каварна

15093

7330

7763

2530

9745

2818

6

Крушари

4427

2258

2169

926

2594

907

7

Тервел

15776

7960

7816

3080

10058

2638

8

Шабла

4985

2455

2530

636

2955

1394

files/upload/drugi/nsi_res.JPG