ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

18.03.2011
Заповед на Областния управител за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Област Добрич

     Със заповедта се разпорежда на ръководителите на общини, кметства, ведомства и обекти да създадат необходимата организация за осигуряване пожарната безопасност в населените места, ведомствата, обектите и горите през пролетния сезон и пролетното почистване.

     В срок до 15.04.2011 г. ръководителите на обекти, фирми, земеделски кооперации, учреждения и други, домоуправителите и гражданите да организират почистване на сухата тревна растителност и горимите отпадъци покрай жилищните, стопанските, животновъдните и други сгради, фуражните площадки и складовете.

     Изхвърлянето на горимите отпадъци трябва да става само на определените за целта места (контейнери за смет и сметища). Забранява се палене на сухите треви с цел почистване на пасища, паркове и други обществени площи и земи.

     Пълният текст на заповедта на Областния управител, можете да прочетете в раздел „Обяви и съобщения" на сайта.