ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.12.2010
Областният управител ще участва в заседание на Регионалния съвет за развитие

     На 3 декември /петък/ Областният управител Желязко Желязков ще вземе участие в съвместно заседание на РСР в Североизточен район и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие. Заседанието ще се проведе в Областна администрация - Шумен. Ще бъде представен Междинен доклад за изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република  България за периода до края на 2010 г.

     Областните управители и кметове на общини ще докладват за процеса на оценка и актуализиране на стратегическите и планови документи за регионално развитие на областно и общинско ниво в Североизточен район.