ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

30.11.2010
Всички структури имат готовност за зимния сезон, обобщи след съвещанието Областният управител

     Целта на съвещанието бе да се провери изпълнението на редица мерки с оглед намаляване на последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите в Област Добрич през зимата.

     Представителите на общини докладваха, че са сключили договори с фирмите, които ще поддържат пътната мрежа, с изключение на община Каварна, където в момента тече обществената поръчка, а в община Добричка договорът с изпълнителя ще бъде подписан на 10 декември.

     Ръководителите на структури информираха за подготовката, която върви в обичайната рамка. Изпълняват се всички мерки,  според указанията на Областния управител, съобщиха от териториалните звена: РЦЗ, МБАЛ, Спешна помощ, РИО, В и К, Е.ОН, КАТ, специализираното звено „Пожарна безопасност и спасяване", Гражданска защита. Учебните заведения и детските градини са снабдени с гориво, на лице е готовност за обгрижване на болните на хемодиализа.

     Областният управител Желязко Желязков обърна внимание на кметовете, да осигурят подходяща техника за безпроблемно снабдяване на населението с хляб. От БЧК отправиха молба, при евентуални снегонавявания, да се осигури достъп до складовата база в с. Победа от ОПУ.

     Директорът на Областно пътно управление инж. Иван Светославов информира, че е създадена добра организация, разполага с 88 машини, разпределени по Районни пътни служби в областта. Предвидени са достатъчно средства, които ще бъдат усвоени и ще бъде упражняван перманентен контрол върху работата на фирмата, която ще поддържа пътната мрежа.

     От „Гражданска защита" припомниха за необходимостта от добра координация, особено наложителна между съседните области в моменти, когато предстои затварянето на пътища.

     На въпрос, поставен от журналисти  коя институция  ще информира обществеността за ситуацията в областта при утежнена зимна обстановка, Областният управител отговори, че своевременна информация ще бъде подавана от ОПУ и РДВР.