ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.11.2010
Комисията по заетост съгласува 9 проекта за разкриване на 100 работни места

     Днес, 29 ноември, се проведе редовно заседание на Областната комисия по заетост под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова. Комисията класира и изпраща за окончателно одобрение в Агенцията по заетостта  9 проекта за разкриване на 100 работни места в Област Добрич. Проектите са по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" (НП „ОСПОЗ") за изпълнение през 2011г. и са на обща стойност 215 270 лв. Осем от проектите са подадени от общинските администрации, а един е подаден от Областна администрация- Добрич. Проектите са постъпили в Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Варна в указаните срокове.

     Всички подадени проекти са за изпълнение на общополезни дейности, като приоритетните дейности са основно почистване на речни корита и екопатрули.

     Общинските администрации на Добричка област участват с 8 проекта за 99 работни места като наетите лица ще извършват дейности по почистване на улици, ремонт на  детски площадки, градини и др. общински терени, ремонт на настилки и тротоарни плочки, ремонт на водостоци и ревизионни шахти, ремонт на покривни изолации, изграждане на рампи за достъп на лица с увреждания до обществени сгради, ремонт на спортни площадки в училища, екопатрули, съдействие при работа с ромската общност, социоконсултантски услуги.

     От Областен управител на Област с административен център гр. Добрич е подаден 1 проект за 1 работно място за дейност „Поддръжка".