ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

26.10.2010
Областният управител Желязко Желязков: „С всички кметове намирам общ език и работя в синхрон”

За зимната подготовка: Предвидени са 800 хил. лева за подготовка на Област Добрич при зимни условия. Проведени са разговори с фирмата изпълнител и е постигнат консенсус за предоговарянето на цената на услугата, с което се цели  обхващане на по- голяма част от републиканската пътна мрежа в областта. В АПИ е изпратен анекс към договора. 

За контрола по законосъобразността на решенията на Общинските съвети:

От 1 януари т.г. - 58 броя заповеди са върнати, а 12 от тях са оспорени пред Административен съд- Добрич.

     Решението на Общински съвет Балчик от 30 септември т.г , с което се дава съгласие за освобождаване на фирма „Тесса Енерджи" ООД, от заплащането на такси във връзка с инвестиционни проекти, е върнато за преразглеждане от Областния управител. В предаването "Открито студио", той заяви, че наредбата, на която съветниците са се позовали за това решение, е незаконосъобразна и тя също трябва да бъде променена.

За  спадналия рейтинг на ПП „ГЕРБ": „Във време на криза - минусите са за управляващите. "

За министерските визити: Взаимодействието между Областна администрация и централните органи на държавната администрация, е много активно, и вярваме, че всичко това ще има позитивен ефект в цялостното развитие на Област Добрич.