ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.10.2010
На Заключителна областна среща бе обсъден работният вариант на Стратегията за социални услуги

     На срещата заместник областният управител д-р  Катя Ганова  изрази удовлетвореност от свършената работа на Областния оперативен екип, който в добра координация  с всички заинтересовани страни, създаде работния вариант на Стратегията. „Планираните услуги са изпълними през следващите 5 години, подчерта д-р Ганова.- Успяхме да създадем нова карта, която е  равномерно  наситена  с услугите в областта,  така че хората от най- отдалечените точки на региона да имат достъп до тях. По този начин изпълнихме основния замисъл: да планираме работещи, а не „кухи" социални услуги и да изпълним стратегията със съдържание."

     Областният оперативен екип е положил максимални усилия, за да се впише във визията стремежът на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика и превръщането на Област Добрич в област с изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги. Това е и възможност за повишаване на качеството на живот на всички деца и лица в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа и създаване на условия за реално включване.

     На заключителната трета работна среща, са постъпили предложения  от две общини- Генерал Тошево и Каварна и от две сдружения- „Хобисклуб" и „Св. Мина", които ще бъдат взети под внимание в окончателния завършен вариант на Областната стратегия.