ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

11.10.2010
Заместник областният управител д-р Катя Ганова ще вземе участие в публичен дебат

     Днес /11 октомври/ от 9.30 ч., в хотел „България" ще се проведе публичен дебат, посветен на основните предизвикателства в борбата с бедността и социалното изключване и ролята на местната власт в този процес. Участие в дебата ще вземе ресорният заместник областен управител д-р Катя Ганова. Организатор на събитието е Министерството на труда и социалната политика. Освен представителите на държавната и местна власт, на форума са поканени социалните партньори, неправителствени организации, медии.

     Програмата предвижда дискусия за измеренията и причините на бедността, за ролята на местната власт в борбата със социалното изключване /прилагане на интегриран подход на местно ниво, участие на всички заинтересовани страни, готовност за разработване и прилагане на местни стратегии за борба с бедността и социалното изключване/.