ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

01.09.2010
Незабавна реакция от страна на институцията Областна администрация

     Днес протестиращите ветеринарни лекари от Областната колегия на Българския ветеринарен съюз гр. Добрич бяха приети и изслушани от заместник областния управител Тодор Георгиев. След запознаване с протестната декларация и изслушване на проблемите и исканията на съсловната организация, веднага бе подготвено и изпратено писмо до министър- председателя Бойко Борисов. В писмото на зам. областния управител се казва:

      „След проведената среща с представители на съсловната организация  Ви информирам, че от страна на ветеринарните лекари е на лице коректно желание за диалог с представители на отговорните институции. Искането им е продиктувано от  предстояща промяна в Закона за ветеринарно- медицинската дейност и последващи промени в Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари.

     Ветеринарите проявяват разбиране за трудностите, които изпитва страната  в условия на криза, но се надяват като добросъвестни партньори да срещнат коректно отношение от страна на държавата по отношение на нейните ангажименти. Очакват съдействие в рамките на възможното, с оглед нормалното упражняване на тяхната дейност. Готови са да участват в съвместни обсъждания и търсене на пътища за решаване на проблемите, касаещи работата им „на терен", както и в посока на синхронизирането на законодателството /касаещо дейността им/ с европейското.

     Представителите на гилдията, днес  припомниха за протеста си през юни 2009 г., когато са заявили категорична подкрепа за новото управление с надежда поставяните от тях въпроси да бъдат урегулирани и решени, защото забавянето рефлектира много остро върху качеството на обслужване на земеделските стопани, техните търговски контакти и като цяло върху стопанския живот на страната"- пише в писмото до Министър- председателя Бойко Борисов.