ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

14.11.2008
Експерти от Областна администрация се обучават
 

     Трима представители на Областна администрация ще вземат участие в информационния ден по Оперативна програма „Административен капацитет". Инж. Росен Павлов- Държавен експерт, и Старши експертите инж. Пламен Станев и Левент Назим ще се запознаят с новата  процедура, която открива управляващият орган на ОПАК, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочена към държавната администрация - „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление". Тази процедура има за цел създаването на качествени и насочени към потребителя административни услуги и развитие на електронното правителство. Предоставя се възможност за финансиране на проекти на обща стойност 10 млн. лв., като крайният срок за кандидатстване е 30 януари 2009 г.