ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.08.2010
Извършена e проверка по обезопасяване на морските плажове в област Добрич

       На основание Заповед № РД-11-10-138/ 27.07.2019г- на Областния управител на област Добрич на 28 юли 2010г. комисия от Областна администрация с приемо - предавателен протокол предаде (въведе във владение) обект изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Русалка", община Каварна на спечелилия търга с тайно наддаване - „Русалка Тур" ОД.

      На 28 и 29 юли комисията извърши оглед, изготви и подписа констативен протокол  във връзка с обезопасяването на неохраняемите морски плажове и изпълнението на клаузите по договорите за стопанисване на отдадените под наем морски плажове от Областния управител на област Добрич.

     Копие от протокола ще бъде изпратено в МРРБ за запознаване с резултатите от извършената проверка и даване указания за отстраняване на констатираните  проблеми.