ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.07.2010
Унищожена секстанска литература

       В изпълнение на Заповед № РД-11-10-141/ 27.07.2010 г. на Областния управител, днес от 10.00 часа в котелното помещение на  мебелно предприятие „Бряст- Д" АД гр.Добрич се извърши унищожаването на иззетата сциентоложка литература, предоставена  в Областна администрация Добрич от общинските админестрации на общините Крушари, Добрич и Шабла  - общ брой унищожени мателиали /книги и СД/  - 144 броя