ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.07.2010
Интервю на Областния управител Желязко Желязков за в. "Добруджанска трибуна"
 
 • - Г-н Желязков, днес се навършва една година от парламентарните избори. Можем ли да отчетем положителен ефект от управлението на ГЕРБ за Добричка област и в какво се изразява той?
 • - Положителният ефект за жителите на Добричка област една година след идване на власт на управляващата партия ГЕРБ е факт. Периодът е твърде кратък, за да може да се направи ясен паралел между това, което е било досега и случващото се в момента. Още с поемането на властта партия ГЕРБ заяви категорично намерението си да управлява открито, честно и прозрачно и да се бори с корупцията, която беше проникнала във всички сфери на обществото и държавата и местната власт. Свидетели сме как благодарение на активната работа на разследващите органи бяха уличени държавни и общински служители, които участват в корупционни схеми. Друг основен приоритет през тази една година бе да се отвоюва държавата от престъпния свят. Резултатите от борбата с организирана престъпност се виждат. Всичко това се прави от правителството, за да се върне доверието на гражданите и обществото като цяло в държавните институции.

Правомощията, с които областният управител разполага не са много. Функциите на институцията са предимно координиращи и по-малко контролни. Преди година аз също поех ангажимент да работя прозрачно и честно и мисля, че резултатите са видими - обществеността своевременно получава информация за всичко, което се случва. Първата ни задача бе да се запознаем с обстановката в областта - обходени бяха граничните пунктове, социалните и здравни заведения. Целта бе да видим какво е състоянието в звената, където държавата носи отговорност. Взехме редица мерки за подобряване на инфраструктурата и хигиената в граничните зони. Преди дни на посещение в областта бе министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. След него визита направи и министърът на здравеопазването проф. Анна Мария Борисова. Това е знак, че регионът ни е обект на внимание от страна на правителството. В процес на изготвяне е и областна стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2016 г./. Тя трябва да е приета до 30 октомври 2010 г. Подновени бяха съставите на областните комисии в някои сфери - здравеопазване, образование, защита на населението при бедствия и аварии,туризъм. Целта е тези структури да работят ефективно. Полаганите от нас усилия няма да имат ефект ако не е активното участие на общините. Известно е, че ГЕРБ има мнозинство в общинския съвет в Добрич. Свидетели сме на рехабилитация на улици и пътища, ремонти на детски градини и училища. Прие се решение за заем, с който ще се подобри градската инфраструктура. Повече може да каже кметът на Добрич, но е факт, че всичко през изминалите 3 години се случва с активното участие на съветниците и ръководството на партия ГЕРБ, на редовите членове на партията. Аз със задоволство отчитам резултатите от тяхната работа.

Няколко пъти съм се срещал с кметовете на всички общини и полагам усилия според правомощията и възможностите си да помагам за решаването на проблемите, които те поставят. Оказвам съдействие там, където те срещат затруднения в комуникацията с държавната власт.

- Една от първите Ви задачи бе ревизия на сделките, извършени от Вашите предшественици. Вече са факт обвиненията срещу бившия областен управител Ердинч Хаджиев. Можем ли да очакваме още разкрития за сделки, ощетили държавата?

 • - Не мисля, че е коректно да давам оценка за работата на предишните областни управители. С мое разпореждане бе проверена сделката с имоти на Дамбата. Сезирах прокуратурата и Административен съд - Добрич. За наша радост административните съдии отмениха сделките. Не бих желал да огласям факти, които са в процес на разследване и по които е редно да се произнесат компетентните органи.
 • - Опозицията критикува, че се действа избирателно и се оказва натиск върху общините, управлявани от кметове на БСП и ДПС...В Добричка област има 4 такива общини - тенденциозно ли е отношението към тях?
 • - В никакъв случай не може да се говори за тенденция. Ни мисля, че има основания за твърдения за оказване на натиск. Още по-малко пък може да се твърди подобно нещо за нашата област. Всеки контролиращ орган има правомощия да извършва регулярни проверки или да реагира на сигнали за нарушения във всяка община.
 • - Споделяте ли опасенията, че общините /най-вече средно големите и малките/ ще изпаднат в несъстоятелност след орязването на разходите им през второто шестмесечие?
 • - Няма общини, които да са ощетени с промените в Закона за държавния бюджет при разпределението на изравнителната субсидия. В никакъв случай не можем да говорим за политически подход. Процедурата е повече от прозрачна и става по механизъм, който е част от закона и се прилага по механизъм който е част от закона и се приема като приложение към него. Може би предишните управляващи - сега в опозиция изхождат от собствения си подход, когато разпределяха средствата. При разпределението на допълнителните субсидии с ПМС №79 от 30 март 2009 г. общините Добрич и Балчик не получиха нито лев. Затова пък Община Крушари получи 718 000 лв., а общините Тервел и Генерал Тошево - нас 400 000 лв. всяка. Сега се подхожда по съвсем друг начин, спазват се формулите за разпределение. С първото предложение на Министерски съвет се предвиждаше с актуализацията на бюджета субсидиите за всички общини да бъдат редуцирани с 15 %. Между първо и второ четене по предложение на НСОРБ се подходи диференцирано с цел да се постигне по-голяма справедливост, за да могат и по-малките общини да понесат кризисните условия. След редица срещи между представители на НСОРБ и експерти от министерството на финансите и парламентарната бюджетна комисия се стигна до разделение на общините на две групи. В първата попаднаха общините в които делът на предоставената изравнителна субсидия за 2009 г. е по голям с 33,33 % от сумата на отчетените за същата година собствени приходи и изравнителната субсидия за същата година. Втората група е там където делът е под 33,33 %. При гласуването на измененията в Закона за държавния бюджет на 1 юли по предложение на бюджетната комисия се прие друга формула за разпределение на изравнителните субсидии която предвиждаше коефициент от 0,92 % за общините от първа група и 0,88 % за тези от втора група. Това означава, че намалението на допълнителните субсидии от първоначалните 15 % бе редуцирано до 8 % за по-малките общини и 12 % за по-големите. Така че не мога да се съглася с твърденията на опозицията. Ако в общините има добри икономисти и при разумно харчене и вземане на мерки за предотвратяване изтичането на средства за несвойствени разходи, всички общински администрации ще се вместят в определените им бюджети.
 • - Засегната ли е областната администрация в Добрич от свиването на разходите заради икономическата криза и в какво се изразяват ограниченията?
 • - Предприетите от правителството мерки за свиване на разходите за издръжка на структурите не подминаха и областната администрация в Добрич. След като направихме задълбочен анализ предприех мерки, които да ни позволят да се вместим в определения ни бюджет. Спряхме назначенията на свободните щатни бройки. Парите, които ще спестим от заплати и осигуровки ще пренасочим за текуща издръжка. С 50 % намалихме средствата за представително облекло на държавните служители, ползването на служебните автомобили ще става само при крайна необходимост. Проведе се конкурс по документи за доставчик на телекомуникационни услуги - след подписването на новите договори ще спестим 30 % от разходите за телефони. Няма да бъде подновен договорът с почистващата фирма - за тази дейност ще бъде назначен служител и така ще бъдат спестени около 4000 лв. Преустановихме всички разходи за обучение - така пренасочихме 1000 лв. за текуща издръжка. За тази цел са пренасочени и 5500 лв., предвидени за капиталови разходи. Командировките също са ограничени -само при крайна необходимост. 1000 лв. от утвърдените представителни разходи също се пренасочват за текуща издръжка. Целта е областната администрация да функционира нормално до края на годината.
 • - Има ли големи инфраструктурни проекти, чиято реализация ще започне през оставащите 3 години от мандата на правителството и парламента?
 • - Реализацията на един проект е много дълъг процес, процедурата трябва да е съобразена и с изискванията на ЕС. Планирането на регионалното развитие не би следвало да се обвързва с мандатността, защото плодовете обикновено се берат след години. Целенасочената работа преди дава резултати в настоящето, докато ефектът от сегашните действия ще е видим в бъдеще. Това обаче не означава, че сега управляващите получават наготово от предшестниците си големите проекти. Трябва да се свърши много работа и по завършването на проектите. Това е спазване на процедурата, проучване, обработка на техническата документация. Започването на големи инфраструктурни проекти в област Добрич зависиот одобрението и изпълнението на предварителните прединвестиционни и предпроектни проучвания. Ще се стараем да довършим реализацията на проекта за интегрирано управление на отпадъците в регион Добрич - депото за твърди битови отпадъци в Стожер и претоварната станция край Тервел и немаловажната организация на транспортната схема за сметосъбирането и сметоизвозването в общините. Важна група проекти са тези за управление на водния цикъл и пречистването на отпадните води. Изпълняват се проекти за техническа помощ за реконструкции на водопроводната и канализационната мрежа в Шабла и Ген. Тошево. В Каварна реализират проект за развитие на инфраструктурата за отпадните води. Община Добрич е бенефециент по ИСПА-проект за техническа помощ за подобряване на водния цикъл, като целта е да се направи експертен план и инвестиционна програма на базата на цялостно проучване. Преди дни кметът на Добрич обяви, че Общината ще кандидатства по проект пред Оперативна програма "Околна среда" на стойност 41 млн.евро. В процес на реализация е и проектът за интегриран воден цикъл на Балчик. Там както е известно има известни проблеми и кметът е предприел мерки спрямо фирмата-изпълнител. Община Балчик защити и проект по Оперативна програма "Регионално развитие" за укрепване на свлачище в местността "Сборно място" на стойност 577 241 лв. По тази програма в Добрич се реализира проект " За по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура" на стойност 5,093 млн.лв. В Община Добричка реализират проекти за ремонти в детски градини и ясли на стойност 3,295 млн.лв. и за реконструкция на читалищни сгради за 1,926 млт.лв. В Община Тервел обновяват детски заведения с проект за 1,026 млн.лв. В Каварна се реализира проект за училищната спортна инфраструктура на стойност 998 840 лв. В сферата на транспортната инфраструктура по ОП "Регионално развитие" се реализират проекти по мярката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пътя Добрич - Генерал Тошево на стойност 8,077 млн.лв., който трябва да бъде изпълнен до края на септември 2010 г. Предстои завършване на ремонти на пътища за участъка Добрич - Карапелит - Хитово - Коларци и Каварна -Шабла-Дуранкулак-границата. Други по-важни проекти са комуникации и транзит на ел. енергия - предстои изграждането на подстанциите в Добрич, Каварна 2 и Генерал Тошево във връзка с разширяването на ветроенергийните и фотоволтаични паркове - да се даде възможност за включване в енергийната система на възобновяемите енергоизточници.
 • - Едно от правомощията на областния управител е да осъществява контрол на работата на общинските съвети. Бихте ли се ангажирал с оценка доколко качествено и законосъобразно работят местните парламенти в общините в Добричка област?
 • - Закона за администрацията предоставя възможност на областните управители да оспорват незаконосъобразните актове по реда на ЗМСМА. При осъществяване на предоставените ми правомощия съм възприел подхода за връщане на решенията на общинските съвети въпреки краткия срок от 7 дни с указание за изменение на пропуснатите нередности. Върнатия акт не влиза в сила и се разглежда от общинските съвети в законоустановените срокове. По този начин голяма част от незаконосъобразните решение се ревизират и не се стига до оспорването им в съда. Разбира се, има и случаи, в които няма произнасяне по върнатия акт, което влече след себе си дела в Административен съд - Добрич. До оспорване по съдебен път води измененият или повторно приет акт на общинските съвети. Ще се спра само в общи линии на най-честите причини за връщане на решенията на местните парламенти. Често се предприема промяна на вида общинска собственост от публична в частна без преди да се извърши промяна на предназначението на имота. Променя се предназначението на мери и пасища за нуждите на юридически лица се приемат без преди това в полза на лицето да бъдат учредени ограничени вещни права и сервитути. Друго нарушение е в процедурата за изразяване на предварително съгласие за промяна в предназначението на пасищата и мерите, както и за промяна начина им на трайно ползване за други земеделски нужди и липсата на проведено общо събрание на населението по реда на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Не винаги се спазват изискванията за наличие на кворум /брой общински съветници/ при приемането на решенията. При учледяване на право на строеж не се спазват изискванията на Закона за общинската собственост, който указва съобразяване с предвиденото от влезлия в сила подробен устройствен план. Не се спазва и изискването в дневния ред на заседанието да влизат само докладни, които са минали вече през комисиите и имат техните становища, допуска се в самия ден на заседанието да се внасят нови докладни. При приемането на общински наредби, не се спазват изискванията на Закона за нормативните актове, който задължава преди внасянето на проект съставителят да го публикува на интернет страницата на съответната институция. Основания за незаконосъобразност на решенията на общинските съвети е и липсата на компетентност. Това са само част от пропуските, които се допускат от общинските съвети и ние сме връщали немалко техни решения за преразглеждане или сме се обръщали към Админстративния съд. Намираме разбиране относно пропуските, които се допускат в работата на съветниците и винаги сме се стремили да подхождаме не само от буквата на закона, а да им покажем, че решението е незаконосъобразно и подлежи на ревизия.
 • - Има ли координация между областната управа и народните представители, избрани в Осми Добрички многомандатен район при отстояването на интересите на Добричка област. Факт ли е най-после "добричкото лоби" в Народното събрание, което от години е неосъществено пожелание?
 • - Естествено, поддържаме добра комуникация и взаимодействие с народните представители най-вече от партия ГЕРБ. Посещенията на няколко министри, което досега не се е случвало са в резултат именно на тази добра координация. Министрите с готовност се отзовават на поканите да дойдат и на място да се запознаят с проблемите в поверените им ресори, поемат и определени ангажименти. Получаваме и своевременна информация за предстоящите схеми за финансиране, реформите в здравеопазване, образование и другите сфери, за да можем и ние да съобщаваме своевременно на обществеността какво предстои и да провеждаме на местно ниво политиката на правителството. Имал съм срещи и с народните представители от другите политически сили. За "добруджанско лоби" твърдо би могло да се говори, при положение, че представителите на ДПС и БСП не са местни хора и съм резервиран доколко те биха се ангажирали с проблемите на избирателите в Добричка област. Те занимават обществеността само по определени проблеми и поставят въпроси в парламента само по конкретни казуси. Приемам идеята на народния представител от БСП Петър Димитров за среща на депутатите с екипа на областна администрация и това ще се случи до края на месец юли и се надявам там да изясним позициите си и да обединим усилия, стига народните представители от другите политически сили да проявят доброто желание да работят съвместно с тези от ГЕРБ за решаване на проблемите на нашата област. Има какво да се желае по отношение на инфраструктурата, туризма, селското стопанство.
 • - Има предложение областните управители да получат право да продават имоти частна държавна собственост на стойност до 500 000 лв. Има ли резон в подобна идея?
 • - Мисля, че това предложение е удачно. Ако всички имоти се продават от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол процедурата по всички сделки ще бъде затруднена. И в нашата област има имоти със сравнително малка стойност - предимно земеделски земи и парцели с цена 1000-2000 лв. и надали Агенцията по приватизация ще може ефективно, ще бъдат затормозени желаещите да закупят тези имоти. Ако това предложение се приеме, мога да уверя добруджанци, всички продажби на имоти в област Добрич ще бъдат напълно прозрачни.
 • - Актуални за нашия регион са две теми, в които се намесиха обвинения за обслужване на лобистки интереси - става въпрос за забраната за изграждане на ветроенергийни и фотоволтаични паркове в плодородни земи и възобновяването на изискването при продажба на земя собственикът да я предложи първо на този, който я обработва в момента?
 • - Не бих казал, че се обслужват лобистки интереси. Самите земеделски производители многократно протестираха, че се накъсват нивите с изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични паркове и се ограничава възможността да се използват модерните машини, които са с голям капацитет. Не виждам и основание за притеснение у собствениците на земеделски земи от изискването да я предложат първо на арендатора, който я стопанисва. Не мисля, че собственика ще бъде ощетен с по-ниска цена. 
                                               

                                                                Интервюто взе Пламен Николов