ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.12.2023
Й. Костадинова участва в среща на областните управители

     Областният управител Йорданка Костадинова вчера и днес е на работна среща на областните управители в столицата. В рамките на работното заседание областните управители са провели среща-разговор с министър-председателя акад. Николай Денков и членове на Министерски съвет.

С премиера и членове на кабинета областните управители са дискутирали и обсъдили свои предложения за законодателни промени, включително по отношение на поддръжката на речните корита, статута на паметниците, ВиК услугите, развитието на инфраструктурата в страната.

От пресцентъра на Министерски съвет информират, че разговори по тези теми предстоят с НСОРБ и регионалното министерство. Оттам съобщават още, че Министерски съвет предприема действия за преодоляване на сериозните диспропорции във възнагражденията в областните администрации и второстепенните разпоредители с бюджет като цяло и допълват, че към момента се анализират данните от всички администрации, въз основа на които ще бъде взето решението как по-ефективно да бъде планиран и разпределян наличният ресурс. Ще бъде отчетено също разнообразието от дейности, които изпълняват областните управи, така че да се гарантира реалното обезпечаване на всички техни функции.

Йорданка Костадинова за пореден път постави на вниманието на Министерство на регионалното развитие и благоустройството нуждата от инвестиции в подобряване на инфраструктурата в областта.