ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

04.11.2008
СЕРТИФИКАТ ПО ISO 9001:2000 ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

     Под ръководството на Областния управител Ердинч Хаджиев и със съдействието на упълномощения представител на ръководството Главен секретар Драгой Драгоев, вече 3 месеца в Областна администрация продължава процесът на внедряване на Система за управление на качеството /СУК/ , който бе съпроводен с обучение на служителите за нейното ефективно приложение.

     Одиторският екип осъществи одит, фокусиран върху важни аспекти, изисквани от стандарта. Използваните методи бяха интервюта, наблюдение на дейностите и преглед на документацията. В заключение проверяващият екип заключи, че администрацията е внедрила и поддържа система за управление, съгласно определени критерии, и препоръча Областна администрация- Добрич да бъде сертифицирана по ISO 9001:2000.