ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

18.10.2023
Ще се извърши проверка в 4 общини от областта на допълнителните регистрации по настоящ адрес

Живко Желязков, изпълняващ функциите на Областен управител, съгласно Заповед № ЧР-04-25/26.09.2023 г. изпрати писма до четири от общините в област Добрич за сформиране на комисии с представител на всяка община и служба „Гражданска регистрация и административно обслужване“ за извършване на проверка по Закона за гражданска регистрация във връзка с писмо на министър-председателя Николай Денков и доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството.  В писмата Ж. Желязков е определил и представител от Областна администрация, който ще участва във всяка една от проверките по общини.

На своята страница Министерство на регионалното развитие и благоустройството оповести, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков е сезирал премиера за необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места преди местните избори, насрочени за 29 октомври 2023 г. след извършен анализ на подадените заявления за регистрация и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места. Според публикувания документ на база проверка и анализ на ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“(ГРАО) става ясно, че в общо 343 населени места в страната, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес. В оповестения на страницата на МРРБ списък има населени места от четири общини на територията на област Добрич – Балчик, Генерал Тошево, Добричка и Крушари.