ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

28.07.2022
Избран е изпълнител на обществена поръчка за водноспасителна дейност
     Приключи обществената поръчка, обявена с Решение № F245584 от областния управител Галин Господинов за избор на изпълнител за осигуряване на водноспасителна дейност на шест от неохраняемите плажове в област Добрич за летния сезон, съгласно одобрената от министъра на туризма схема. Припомняме, че обществената поръчка беше обявена и публикувана в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки" под уникален № 01186-2022-0003, процедура „Публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и извършване на водноспасителна дейност през 2022 г. на територията на неохраняемите морски плажове в област Добрич: „Космос", общ. Шабла; "Крапец-север" (част 2), общ. Шабла; „Шабла", общ. Шабла; „Добруджа-Север 1", общ. Шабла; „Добруджа-Север 2", общ. Шабла и „Фиш-Фиш-нов", общ. Балчик".
     С Решение № РкД-20-80/27.07.2022 г. за изпълнител на обществената поръчка е определен единственият участник подал оферта „БЖСС СВ. НИКОЛА" ЕООД, град Варна. Предстои подписването на договор за изпълнение на услугата със срок на действие 60 календарни дни, но не по късно от 15.09.2022 г.
     Водноспасителната дейност следва да се извърши съгласно утвърдената от Министерство на туризма програма за организация на водноспасителната дейност за летен сезон 2022 г., която включва осигуряването на 6 броя стационарни спасителни поста на посочените морски плажове в област Добрич, с минимум по 2 спасители на всеки пост, с работно време от 08:00 до 18:00 ч. всеки ден.