ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

15.06.2022
Областна администрация Добрич запазва позиции в класацията по прозрачност
     Областна администрация Добрич запазва позициите си в класацията по прозрачност и в извършения годишен одит на активната прозрачност от Програма Достъп до информация е на 4 позиция от всички областни администрации в страната.
     Резултатите от тазгодишното проучване бяха представени днес и могат да се видят на интернет страницата на Програмата
https://data.aip-bg.org/surveys/O24H73/rankings?d=Y&institutionCategory=IN0017
     Екипът й припомня, че целта на проучването, което се извършва ежегодно, е да се оцени как органите на властта на централно, териториално и местно ниво, публично-правни субекти и независими органи на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.