ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

02.03.2022
В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна
       От днес - 02.03.2022 г., работи денонощна телефонна линия в Областна администрация, на която може да се получи информация за възможности за настаняване на пристигащи граждани на Украйна - 0888 478 606. На този телефонен номер ще се приема също информация от хотелиери, които безвъзмездно са отворили и предоставили хотелските си бази за временно настаняване на бягащи от военния конфликт, за нуждите им от храни или други консумативи - дрехи. Желаещите граждани да помогнат чрез предоставяне на жилище за настаняване или възможност за транспорт моля да изпращат информация на електронна поща press@dobrich.government.bg  
     Задължително в информацията трябва да има следните данни:
     - Капацитет на жилището, точен адрес, лице за контакт и телефон за връзка - за тези, които предлагат подслон;
     - Превозно средство, брой места, или капацитет за превоз на товар, лице за контакт и телефон за връзка - за тези, които биха могли да предложат транспортна услуга.
     Областният управител Галин Господинов призовава всички граждани, желаещи да дарят дрехи и храни да се обръщат към Български Червен кръст.
     „Благодаря на всички добруджанци - физически и юридически лица, които се отзовават в този труден за гражданите на Украйна момент и протягат ръка за помощ. Вярвам, че заедно ще преодолеем кризата и този военен конфликт ще ни накара да си направим изводи като хора, че от мира, човешкия живот и здравето няма нищо по-ценно" - казва областният управител Галин Господинов.
      Припомняме още веднъж, че правителството откри единен информационен портал в помощ на напускащите Украйна. В сайта, който се намира на следния адрес: https://gov.bg/bg/ukraine , е поместена пълна информация за изискванията на граничния контрол при влизането в Република България. Посочени са и указания за необходимите документи за самоличност.
      В специална секция на портала е поместена информация за процедурата по получаване на статут за международна закрила на гражданите на Украйна, пристигайки у нас.
     Платформата има възможност за подаване на сигнали за помощ и евакуация на граждани.   Порталът обработва информация за доброволци и дарители.
Изградена е специална секция с мерките, свързани с ограниченията от COVID-19.   Специалният сайт разполага и със собствена секция за новини.
      На своята интернет страница Държавна Агенция за бежанците предоставя пълна информация за гражданите на Украйна - какво им е необходимо, как и къде се подава молба за международна закрила в Република България. Цялата информация е достъпна на следния линк:
https://www.aref.government.bg/bg/node/499