ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

19.01.2022
Областна комисия по транспорт актуализира Областната транспортна схема
    Днес – 19 януари, 2022 г., от 10.00 часа в зала „Европа“ в Областна администрация се проведе заседание на постоянната Областна комисия по транспорт, председателствано от заместник областния управител Здравко Здравков с участието на областния управител Галин Господинов.

Повод за заседанието бе окончателно приемане на актуализирана Областна транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси с възложител на  маршрутните разписания – общините на територията на област Добрич. В заседанието участие взеха представители на общините, на Областен отдел „Автомобилна администрация“ и Конфедерацията на автомобилните превозвачи в България. Здравко Здравков благодари за работата, която съвместно общини, превозвачи и експерти са извършили, за да се стигне до обобщено предложение на актуализирана Областна транспортна схема за обществен превоз на пътници с автобуси. Той отбеляза, че са разгледани и отразени всички предложения на общините, които са обсъждани в заседания на работните групи по общини. От своя страна – инж. Валентин Василев, представител на Конфедерацията на автобусни превозвачи в България също благодари за ползотворната работа, като подчерта, че цялостното осъвременяване на Областната транспортна схема не е извършвано 22 години насам и допълни, че изготвената актуализация на Областната транспортна схема гарантира интереса на гражданите и бизнеса на област Добрич – да имат транспортна връзка с общинските и областен център, както и отразява желанието на възложителите – общините, и възможностите на превозвачите – изпълнители на маршрутните разписания, което гарантира качествена услуга.

Секретарят на Областна транспортна комисия гл. експерт инж. Веселин Димитров представи окончателния вариант, който единодушно бе приет. Съгласно гласуваното предложение за утвърждаване от областния управител Комисията предлага актуализирани маршрутни разписания от Областната транспортна схема, както следва по направления:

 
За община град Добрич:
Добрич - Полк. Иваново - Добрич
Добрич - Крагулево - Добрич
Добрич - Свещарово - Добрич
Добрич - Драганово - Добрич
Добрич - Ведрина - Добрич
Добрич - Плачи дол - Стефаново - Добрич
Добрич - Паскалево - Ст. Караджа - Царевец - Добрич
Добрич - Самуилово - Добрич
Добрич - Владимирово - Бенковски - Добрич
Добрич - Бенковски - Добрич
Добрич - Шабла - Добрич
Добрич - Балчик - Добрич
Добрич - Албена - Добрич
Добрич - Генерал Тошево - Добрич
Добрич - Тервел - Добрич


За община Генерал Тошево:
Генерал Тошево - Добрич - Генерал Тошево
Добрич - Спасово - Добрич
Добрич - Василево - Добрич

За община Тервел:
Тервел - Добрич - Тервел
Коларци - Добрич - Коларци
Зърнево - Добрич - Зърнево

За община Балчик:
Балчик - Добрич - Балчик
Добрич - Албена - Добрич
Добрич - Одърци - Балчик
Добрич - Дъбрава - Дропла - Добрич

За община Каварна:
Каварна - Шабла - Дуранкулак - Шабла - Каварна
Каварна - Добрич - Каварна

За община Шабла:
Шабла - Добрич - Шабла
Каварна - Шабла

За община Крушари:
Добрич - Лозенец - Крушари
Добрич - Лозенец - Благовец - Крушари
Добрич - Свобода - Капитан Димитрово
Добрич - Ломница - Свобода - Крушари
Добрич - Свобода - Габер

Единодушно бяха приети и предложенията, за които областният управител Галин Господинов трябва да издаде заповед за отпадане по целесъобразност, както следва:
За община град Добрич:
Добрич - Шабла - Добрич (с начален час на тръгване 17:00)
Добрич - Каварна - Добрич (с начални часове на тръгване 8:30, 9:30, 13:30 и 14:30)
Добрич - Красен - Лозница
Добрич - Зърнево - Добрич
Добрич - Коларци - Добрич
Добрич - Белгун - Добрич
Добрич - Божурово - Добрич
Добрич - Средина - Добрич
Добрич - Стожер - Добрич
Добрич - Безводица - Дъбрава - Добрич
Добрич - Богдан - Драганово
Добрич - Алцек - Добрич
Добрич - Врачанци - Добрич

За община Генерал Тошево:
Генерал Тошево - Балчик - Генерал Тошево
Генерал Тошево - Каварна - Генерал Тошево
Генерал Тошево - Добрич - Генерал Тошево (с начални часове на тръгване: 6:30, 9:00 през с. Пленимир, 11:15, 11:20)

За община Тервел:
Няма отпадащи.

За община Балчик:
Балчик - Добрич - Балчик (с начални часове на тръгване 7:00, 8:30, 9:20, 12:20, 14:00, 14:50 и 17:20 през кв. Левски,
Добрич - Албена - Добрич (промяна местоположението на спирката в Албена)
Добрич - Одърци - Балчик
Добрич - Дропла - Добрич


За община Каварна:
Каварна - Шабла - Каварна
Каварна - Добрич - Каварна (с начални часове на тръгване 7:00 и 13:30)

За община Шабла:
Шабла - Добрич - Шабла ( с начални часове на тръгване 6:50, 8:00 и 16:00 с връщане от град Добрич в 18:00)

За община Крушари:
Няма отпаднали.