ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

08.04.2010
Заместник областният управител д-р Катя Ганова участва в работна среща в Хисар

  Организатор на събитието е  Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на УНИЦЕФ. Националната среща, която се провежда на 8 и 9 април,  е под наслов „Нови подходи в политиката за подкрепа на децата, семейството и уязвимите групи". 

    По време на срещата ще бъдат обсъдени следните теми: новата визия за деинституализация на децата в България и подкрепа на този процес чрез структурните фондове; нови моменти от Закона за социално подпомагане; проектът „Социално включване"; пилотният модел на областно планиране на социалните услуги.