ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

18.03.2010
Заседание на Областната епизоотична комисия

     Румънските лабораторни изследвания са потвърдили, че става въпрос за огнище на високо патогенен вирус на птичия грип от тип H5N1. Открити са 49 мъртви птици в две стопанства в Летеа и са взети мерки за внимателно наблюдение на района, където живеят около 300-400 души. Всички птици във фермата ще бъдат унищожени, а около мястото ще бъде наложена 6-километрова защитна зона, обградена от 20-километрова зона на "висок риск".

     Това е първият потвърден случай на птичи грип в Европейския съюз от март 2009 г., когато вирусът беше открит в Германия.

     Със заповед на генералния директор на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС) се разпорежда привеждането на Регионалните служби в повишена епизоотична готовност, незабавно организиране на заседания на областните и общинските епизоотични комисии за предприемане на спешни мерки за предотвратяване възникването на заболяване на територията на страната. Организира се постоянен ветеринарномедицински контрол за спазване на мерките за био- сигурност в промишлените птицевъдни обекти и в „задните" дворове.

     Обявен е национален телефон: 02 915 98 42 и мобилни телефони: 0885 66 09 50 и 0886 399 745 в случай на завишена смъртност.

     РВМС също обявява „горещ" телефон: 602 237 и мобилен: 0888 953 425.

     От своя страна, директорите на РВМС ще разпоредят на собствениците и управители на птицевъдни обекти и „задни дворове" съответни мерки, свързани  с недопускане на свободно движение на птиците извън дворовете, недопускане на контакт между диви и домашни птици, правила за съхраняване на фуражите и разделно отглеждане на домашните птици.

     Веднага след заседанието на комисията, Областният управител  издаде заповед, която ще бъде  изпратена до кметовете на общини  за свикване на общинските епизоотични комисии и предприемане на превантивни  мерки с оглед предотвратяване   възникването на заболяване на територията на областта.