ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

23.11.2020
В два социални дома са регистрирани епидемични вризове
     За два взрива в 2 социални дома, информират от Регионална здравна инспекция Добрич. На 16.11.2020 г. в РЗИ - Добрич постъпва информация за 15 лица с грипоподобни симптоми, съмнителни за Ковид - 19, потребители на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Българево. Своевременно е извършено изследване на лицата с RT-PCR тестове, от 15 изследвани лица - 14 са положителни. След извършването на бърз антигенен тест за Ковид - 19 на целия персонал и всички останали потребители от дома, и на RT-PCR за Ковид-19 на всички лица от дома с положителен антигенен тест, резултатът е положителни потребители - 97, положителни от персонала - 11 лица.
     На 22.11.2020 г. са издадени 1 предписание за противоепидемични мерки, 97 предписания за изолация на потребители на социалната услуга за 14 дни и 11 предписания за изолация на лица от персонала за 14 дни.
     Разпоредени са следните мерки - дезинфекция на всички сгради и дворни площи. Всички отрицателни лица са отделени в самостоятелна сграда и се обслужват от отделен, отрицателен на Ковид-19 персонал. Потребителите, положителни на Ковид-19 са в останалите сгради и ще се обгрижват също от отрицателен персонал, като персоналът ще остане за 7 дни в дома, след което ще се смени. Разпоредено е ежедневно медицинско наблюдение на потребителите и ежедневен доклад до РЗИ - Добрич за здравословното им състояние, както и да се осигури при необходимост медицинско наблюдение от инфекционист. При необходимост от хоспитализация потребителите ще се транспортират през тел. 112 за изследвания и консулти в МБАЛ Каварна и ще се насочват за болнично лечение в Държавна психиатрична болница Карвуна (където в момента работи единственият инфекционист в областта). За създалата се ситуация и направената организация са уведомени ръководствата на лечебните заведения и на ЦСМП - Добрич, както и кмета на община Каварна.
     Днес от Дома в Българево са докладвали, че осем от положителните потребители са на лечение, но са в добро общо състояние. Останалите нямат оплаквания.
Регистрирани са и 4 положителни лица от персонала на Дом за стари хора в гр. Балчик. Те са изолирани за 14 дни с предписания на РЗИ - Добрич. От общо 24 изследвани от РЗИ - Добрич лица от дома (12-персонал и 12-потребители) няма други положителни.
     В края на седмицата предстоят контролни изследвания и в двата дома.