ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.11.2020
Комисия, назначена със заповед на областния управител, провери техниката за зимно поддържане на пътната мрежа
     Комисия, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов с председател заместник областния управител Красимир Николов извърши проверка на техниката, с която ще бъде извършвана зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията на област Добрич в резултат на сключен договор. Както вече информирахме Агенция пътна инфраструктура (АПИ) има сключен договор с фирма за зимно почистване ДЗЗД „Добрич 2019“.
     В рамките на извършения обход Комисията е установила, че към настоящия момент по-голяма част от техниката на ДЗЗД „Добрич 2019“ не е базирана по опорните пунктове, защото фирмата има договорка с АПИ, същата да се използва за работа по обекти, а 48 часа преди започване на снеговалеж да бъде разставена по места. Една значителна част от нея е заета на обекти на фирмата, което означава, че тя е в движение и е перманентно изправна, като в кратки срокове може да се пребазира и да изпълни задачите по зимното почистване.  Кр. Николов заяви, че освен заложената в Оперативния план за зимно поддържане техника, дружеството разполага и с допълнителна техника, която може и има готовност да ползва при усложнена обстановка за опесъчаване и почистване. Заместник областният управител допълни, че две трети от машините са нови – до 10 г., и заяви, че във всички 7 опорни пункта има налични роторни снегорини. Комисията не е констатирала дублиране на техниката. Някои от машините все още нямат застраховка Гражданска”отговорност”, което е дадено като предписание, а представителят на дружеството е гарантирал отстраняване на проблема в кратък срок. 
     Комисията провери и готовността на техниката на фирмите, изпълняващи дейностите по зимното поддържане на Общинската пътна мрежа установи, допълни Кр. Николов и констатациите са, че във всички общини, които имат сключени договори с фирми изпълнители за зимно поддържане техниката за снегопочистване и опесъчаване е в добро състояние и е подготвена за работа през зимата.