ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

15.07.2020
Комисия, назначена със заповед на областния управител провери плажовете
     Комисия, назначена със заповед на областния управител и председателствана от заместник областния управител Красимир Николов извърши проверка на изпълнението на задълженията от фирма „БЖСС Св. Никола" ЕООД - Варна, спечелила търга за осигуряване на водноспасителна дейност на 7 неохраняеми плажа на територията на областта. На място комисията е посетила всичките седем плажа - къмпинг „Космос", „Добруджа - север 1", „Добруджа - север 2", плаж Шабла, „Крапец - север" /без част 3/, „Болта" и „Фиш-фиш - нов" с общо 9 поста, разположени на тях. На всички плажове по време на проверката спасителите са били на постовете. Самите постове са оборудвани според изискванията. В резултат на извършената проверка и във връзка с противоепидемичните мерки срещу разпространението на коронавирус инфекцията е отправена препоръка спасителните постове да се оборудват със специализирани маски, позволяващи безконтактно обдишване на пострадали при инциденти в морето.