ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

27.02.2020
Със заповед на областния управител се създава Областен координационен щаб към Областния съвет по здравеопазване
     Във връзка с повишената заболяемост от новия коронавирус COVID-19 и нуждата от предприемане на мерки за ограничаване и недопускане вноса на вируса на територията на Р България и в частност в област Добрич, и в изпълнение на разпореждане на сформирания Национален оперативен щаб, областният управител издаде заповед, с която сформира Областен координационен щаб в състав към Областния съвет по здравеопазване. Председател на Щаба ще бъде областният управител Красимир Кирилов, заместник-председател ще е зам. областният управител Живко Желязков, секретар - директорът на Регионална здравна инспекция д-р Светла Ангелова.
     В състава на Областния координационен щаб са включени представители на реда, на граничните власти, на здравните заведения в областта. Задачата, която има Щабът е да координира действията на институциите с цел максимално бърза и адекватна реакция при възникване на случай, както и превенция, ограничаване и недопускане на внос на вируса на територията на страната и в област Добрич.