ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.12.2019
Проведе се работно заседание на Областния координационен център за изпълнение на ПМС 100
     Днес - 17 декември 2019 г., се проведе регулярно заседание на Областния координационен център за изпълнение на ПМС 100 - за обхващане и приобщаване на деца в предучилищна и училищна възраст към образователната система. Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Живко Желязков. По първа точка от дневния ред докладва Петър Петров - експерт в РУО Добрич, който запозна участниците с данните от работата по прилагане на Механизма за обхващане на деца и връщането им в детските градини и училищата досега.
     Според статистиката на територията на област Добрич няма информация за 653 деца. Отпадналите от училище са 155 на брой. Заминалите за чужбина деца са 4500 на брой, посочи Петров. В хода на заседанието бяха обсъдени следващите действия, както и възможните мерки, които общините и училищните екипи, които са сформирани, могат да прилагат по места, за да бъде по-ефективна работата за връщането на децата в училищата.