ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

10.12.2019
Заседание проведе Областна епизоотична комисия
     Днес - 10 декември 2019 г., се проведе редовно месечно заседание на Областна епизоотична комисия, което съвпадна с обявен нов случай на Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на област Добрич. Заседанието бе открито и ръководено от областния управител Красимир Кирилов. На него присъстваха и двамата заместник областни управители Живко Желязков и Красимир Николов. Кирилов съобщи на членовете на комисията, че има нов регистриран случай на АЧС при диво прасе и предостави думата за подробности на секретаря на Комисията и директор на ОДБХ Добрич д-р Анелия Андонова.
     Д-р Андонова съобщи, че със Заповед № РД 11-2507 от 06.12.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ е обявена 200 кв. км инфектирана зона в района на с. Дончево, община Добричка. Тя е разпределена на три зони - А, Б и В, като в зона А е забранен ловът и само служители на горските и ловни стопанства и сдружения извършват претърсвания два пъти седмично през първия месец, припомни още директорът на ОДБХ Добрич, като отбеляза, че те се правят без кучета, а другите две зони - Б и В, са повишени мерките за биосигурност. „Отмяна на мерките и инфектираната зона става 6 месеца след регистрирани последен случай. Целта на повишената биосигурност е запазването на индустриалните ферми" - припомни д-р Андонова. Директорът на ТП ДГС Добрич инж. Цанко Николов сподели, че се касае за отстреляни от ловна дружинка Дончево две диви прасета, от които едното е дало положителна проба. „Веднага районът е маркиран, създадена е организация и се извършват претърсвания" - каза още инж. Николов. Председателят на ловно-рибарско сдружение „ЛРД - Добрич" Илия Михайлов гарантира, че ловците стриктно следят за спазване на мерките за биосигурност и съвместно със служители на Горско стопанство извършват претърсвания в района.
     Преди да закрие заседанието областният управител Кр. Кирилов апелира за сериозно отношение от страна на институциите и припомни, че мерките са разписани в издадената от изпълнителния директор на Регионална дирекция по горите - Варна, инж. Тодор Гичев, която е публикувана на адрес: http://www.dobrich.government.bg/files/ipages/000445E9.pdf