ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.10.2008
Срещи на Заместник областните управители

     На 14 октомври Заместник областният управител Владимир Калчев ще присъства на официалното представяне на междинните резултати от проведените обучения по проекта на МДААР „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на ЕС”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд. Събитието ще се проведе в София.     На 15 октомври Заместник областният управител инж. Михаил Стоев ще присъства на съвещание в Областна администрация Варна, където по покана на Инициативен комитет се подновява идеята за прокопаване на плавателен канал Русе – Варна.