ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.07.2019
Очаква се зам.-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова да открие семинар в Добрич
     В Изпълнение на Оперативния план на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2019 г. и Управленската програма на правителството на Република България (2017-2021 г.), дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции" на МТСП, съвместно с центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи (ЦРЧРРИ) предвижда да бъдат извършени дейности за по-нататъшно развитие на политиките, програмите и мерките в сферата на доходите от труд, жизнено равнище, социална икономика и демографско развитие на населението.
     В тази връзка във вторник - 16 юли 2019 г. г. от 10.00 ч. в зала „Европа" на Областна администрация-Добрич ще се проведе Информационен семинар за новите моменти в Стратегията за корпоративната социална отговорност, Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика и представяне на мярката „Продукт на социално предприятие". Поканени за участие са представители на общините, на работодателските организации и синдикатите, на неправителствени организации, работещи в сферата на социалните услуги. Очаква се семинарът да бъде открит от заместник-министъра на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова.