СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността: Юрисконсулт

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността:

Юрисконсулт

 

 

в административно звено:

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

 

Име , презиме и фамилия

Основание за допускане

 

1. Руслан Горанов Георгиев

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

2. Адиле Бейзат Ризова

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата                            с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

3. Михаил Михайлов Петров

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

 

4. Калоян Димитров Йорданов

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

5. Златина Симеонова Монева

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

6. Галина Ясенова Асенова

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

7. Велислав Панайотов Стойков

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

8. Величка Стелиянова Касабова

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

9.ВалентинаДимитроваГеоргиева

Представените документи удостоверяват съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността съгласно обявата за конкурс на областен управител на област Добрич.

 

 

    Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11.06.2019 г. от 10.00 (десет) часа в сградата на Областна администрация Добрич, находяща се в гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5

 
Актуално

съобщение

анкета