ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.03.2019
Ще бъдат представени резултатите от междинна оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги
     На 2 април 2019 г. от 11.00 часа в зала „Европа" в Областна администрация ще бъде представена Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в областта, обхващаща периода 2016-2020 г. Покани да присъстват на събитието са отправени до представители на институции и организации, предоставящи социални услуги, както и до всички, които имат интерес.
     Припомняме, че Областният съвет за развитие на област Добрич утвърди настоящата Областна стратегия за развитие на социалните услуги на свое заседание в началото на 2016 г. Съгласно приетия механизъм за периодичен преглед и актуализиране на документа е предвидено, че провеждането на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията в края на третата година е необходимо да се извърши от външен екип експерти. Оценката бе извършена и ще бъде представена от екип на фондация „Лумос" - клон България, с който Областна администрация Добрич има Меморандум за разбирателство и допълнително Споразумение за изменение, допълнение и продължаване на действието му, подписано на 19.03.2017 г.
     Заключенията и препоръките от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, които ще бъдат представени от екипа на фондация „Лумос" - клон България, ще бъдат използвани при планирането на следващия период от изпълнение на Стратегията.