ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

27.12.2018
Заповед на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост