ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

29.11.2018
Областният управител участва в Х заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
    Днес и утре - 29 и 30 ноември 2018 г., областният управител Красимир Кирилов участва в Х заседание на Комитета за наблюдение /КН/ на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура" /ОПТТИ/ 2014-2020 г. Според дневния ред на Х заседание на членовете на КН ще бъде представена информация за статуса на изпълнение на ОПТТИ 2014-2020 и големите проекти, финансирани по програмата. Ще се обсъди и предложи за одобрение Индикативната годишна работна програма на ОПТТИ за 2019 г.
     В първия ден на заседанието - 29.11.2018 г., ще бъде представена информация за изпълнение на проектите в жп сектора с бенефициент „Национална компания железопътна инфраструктура", както и информация за проектите по ОПТТИ 2014-2020 и проекта за обход на Габрово по ОП „Транспорт" 2007-2013 с бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура". Във втория ден членовете на Комитета за наблюдение ще се запознаят с информация по изпълнение на проектите по програмата с бенефициенти ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав" и Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура".