ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

01.11.2018
Областен координационен щаб набеляза мерки във връзка с регистрирано огнище на АЧС в ловно стопанство
     Във връзка с установени четири положителни проби на заболяването Африканска чума по свинете при диви прасета от ловно стопанство „Зеленка" на територията на Държавно ловно стопанство Балчик и на основание Заповед на изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните д-р Дамян Илиев, днес - 01.11.2018 г., се свика и проведе заседание на Областния координационен щаб. Заседанието бе председателствано от заместник областния управител Красимир Николов, като участие в работата взе и инж. Мирослав Джупаров - директор на дирекция „Ловни стопанства" от Изпълнителната агенция по горите. Кметове е представители на общини докладваха, че съгласно набелязаните мерки и разпоредените със заповед на областния управител мерки от проведеното миналата седмица заседание на Областна епизоотична комисия, се извършва преброяване на животните в задни дворове. В работата на Щаба не участва само представител на Община Балчик. Пред участниците в заседанието д-р Борислав Каменов докладва фактическата ситуация, като поясни, че се касае за огнище в ловно стопанство с ограждение. При лов през отминалия уикенд ловците са забелязали нетипично поведение и на място е повикан ветеринарен лекар, който е извършил аутопсия на отстреляните животни, взети са били проби за изследване, а отстреляния дивеч загробен по надлежния ред на територията на стопанството. При четири от шестте проби резултатът за наличие на Африканска чума е положителен, информира д-р Каменов. В тази връзка със своя заповед изпълнителният директор на БАБХ е определил трите 20-километрови зони - инфектирана, буферна и надзорна. В инфектираната зона влизат 7 села от Община Каварна, още толкова населени места от Община Шабла. В буферната зона попадат 9 населени места от Община Шабла и 14 населени места от Община Каварна. Всички останали населени места на територията на област Добрич от останалите общини спрямо констатираното огнище попадат в 20-километровата надзорна зона.
Инж. Джупаров заяви, че за разлика от огнището в Кайнарджа е решено с цел неразпространение на заболяването да се предприемат драстични мерки и в рамките на уикенда да се проведе лов на територията на стопанството, което е с площ от 101 ха и бъдат отстреляни всички диви прасета и хищници. Сред набелязаните мерки от Областния координационен център и разписани и в заповед на д-р Дамян Илиев е недопускане на лица, имали контакт с диви прасета, както и били на лов, в свиневъдни ферми по-рано от изтичането на 48 часа. Забранява се също движението и нерегламентирана търговия с прасета и свинско месо от задни дворове. Стриктно трябва да се спазват мерките за биосигурност. Представителите на институции отново припомнят на стопаните, които отглеждат нерегистрирани прасета в задни дворове, да пристъпят към тяхното прибиране, както това масово вече извършвали жители в общините Каварна и Шабла. Отново ще бъдат проведени срещи с ловните дружинки.
     Апелът към жителите на област Добрич е да бъдат наблюдателни и при най-малки съмнения да се обръщат към ветеринарните лекари, както и да подават сигнали при откриване на мъртви диви прасета извън населените места.