ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

31.10.2018
Правителството предостави право за управление на два имота на Община Балчик за изпълнение на проект
На проведеното днес редовно заседание Министерски съвет със свое решение предостави правото на управление върху два имота публична държавна собственост на Община Балчик, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Решението за предоставяне правото на управление на имотите е за изпълнение на Проект „Реконструкция на настилката, изграждане на велоалея и благоустрояване на района на КИЦ „Мелницата" и крайбрежната алея". Имотите са част от „Брегоукрепително съоръжение Дамба Албена - Балчик" и се намират на територията на гр. Балчик. С финансиране по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г. по проекта на общината ще се направи реконструкция на настилката на дамбата и ще се благоустрои районът на културно-информационния център „Мелницата".