ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

13.01.2010
Киоск - терминал бе монтиран днес в Областна администрация
 

     Информационно устройство със сензорен дисплей /киоск/, ще предоставя публичен достъп  на граждани и фирми до възможностите за кандидатстване и проектите, финансирани по ОП „Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013 г." Устройството улеснява достъпа до интернет страницата на управляващия орган на програмата - Министерството на регионалното развитие и туризма на Р Румъния, до МРРБ, до Регионалния офис ТГС Румъния- България/Съвместен технически секретариат- Кълъраш, областните администрации, допустими по програмата и окръжните съвети от Р Румъния, както и до интернет страницата на самата оперативна програма.

     Киоск - терминалът, чиято стойност е около 1600  евро,  бе предоставен безвъзмездно на Областна администрация- Добрич. 

     Гражданите, които проявяват интерес по  темата за трансграничното сътрудничество или се интересуват от другите оперативни програми, финансирани от ЕС, могат свободно да ползват новата придобивка, която е   монтирана на първия етаж в администрацията в близост до Бюрото за комплексно обслужване.

 

files/upload/gerb_logos/logo_OP_CBC.jpg