ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

22.05.2018
Утвърдиха Регионалната програма за заетост за област Добрич за 2018 г.