ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

01.03.2018
Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия област Добрич
На 2 март 2018 г. от 10.00 часа ще се проведе Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД. В дневния ред на заседанието от главния секретар на Асоциацията Гинка Бухчева ще бъде представен годишен отчет за дейността на АВиК за 2017 г. Финансовият експерт ще докладва отчет за изпълнението на бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич" АД - гр. Добрич за 2017 година и ще предложи бюджет за 2018 г. на АВиК.