ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

21.02.2018
Областната комисия по заетост одобри единодушно план-приема за учебната 2018/2019 година
Днес, 21 февруари 2018 г., се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от заместник-областния управител Живко Желязков. Темата му бе проекта за план-прием за учебната 2018/2019 година в учебните заведения на територията на област Добрич, като участие в работата взе и Областният управител Красимир Кирилов. Предложението за прием в училищата в областта за новата учебна година бе представено от началника на Регионално управление на образованието Жоро Тошков, който сподели, че са отчетени желанията на директорите на средни и професионални училища, но отбеляза, че предложеният план-прием е съобразен и с броя на децата.
На вниманието на членовете на Комисията - представители на общини, работодателски организации, синдикати и ръководители на звената на Агенция по заетостта, бе предложен за одобрен план-прием, запазващ в структурата си досега съществувалите профили в професионалното образование, заяви старши експертът в РУО Калоян Койчев. Той отбеляза, че в проекта има баланс по отношение на приема на територията на всички общини в областта, като добави, че единствено проблем има в Община град Добрич, където се очертава недостиг от 147 ученици, спрямо паралелките в средните и професионални училища. От есента в СУ „Св. Св. Кирил и Методий" ще има две паралелки - „Икономическо развитие" и „Хуманитарни науки". Три ще бъдат паралелките в СУ „Св. Кл. Охридски" - „Изкуства", „Графичен дизайн" и „Танцьор български танци". Във всички други училища приемът се запазва с непроменен брой паралелки, коментира Койчев. „Разрешаването на две пълни паралелки с профили „Графичен дизайн" и „Танцьор български танци" в СУ „Св. Кл. Охридски", стана след разговор с министъра на образованието Красимир Вълчев и заместник-министъра Таня Михайлова" - допълни началникът на РУО Жоро Тошков.
В дискусията по внесения за одобрение проект членовете на Комисията по заетост отново коментираха нуждата от по-атрактивно представяне на професионалните гимназии, за да бъдат желано място за учене от родители и деца. Директорът на „Бюро по труда" Добрич Васил Сивков отбеляза, че в момента се извършва допитване до бизнеса за нуждата му от кадри и изрази мнение, че е важно при изготвянето на проект за план-прием да се взема под внимание и потребността на живата икономика от специалисти и работници, защото в противен случай образователната система произвежда или хора, които емигрират, или трайно безработни.
Членовете на Комисията по заетост единодушно одобриха предложения план-прием, който ще бъде изпратен за одобрение в Министерството на образованието и науката.