ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

17.11.2017
Годишна конференция отчете изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020
Община Балчик бе домакин на годишна конференция за изпълнение на Програмата за трасгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, която се проведе на 16 ноември 2017 г. в „Мелницата" в Балчик. Участие в конференцията взе Левент Назим - главен експерт „Евроинтеграция и регионално развитие" в Областна администрация Добрич.
В рамките на конференцията е представен общият бюджет на Програмата за настоящия период от 2014 до 2020 г., който е в размер на 258,50 млн. евро, от които 215,74 млн. евро са от Европейския фонд за регионално развитие, сподели г-н Назим. Участниците във форума са се запознали с петте основни оси на Програмата и договорените към момента по тях общо 88 проекта, които са на стойност 108,27 млн. евро. Подадените проектни предложения са за разнообразяване на туристическия продукт в трансграничния район, има и такива, чрез които ще се подобри екологичната среда с помощта на ползването на електровелосипеди и други, разказа главният експерт Л. Назим. Той добави, че през 2018 г. предстои да бъде извършена междинна оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020.