ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.11.2017
„10 години членство в ЕС – 10 години стабилност и растеж“
На 7 ноември 2017 г., от 10.30 ч. в залата за заседания на Общински съвет Тервел в сградата на Община Тервел ще се проведе поредно информационно събитие, посветено на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в първата половина на 2018 г.
В рамките на събитието, което е под наслов „10 години членство в ЕС - 10 години стабилност и растеж", ще бъде представена презентация, разказваща за постигнатото до момента от страната ни за 10 години членство в ЕС, както и това кои са приоритетите, които страната ни ще отстоява в рамките на председателството на Съвета на Европейския съюз.
Припомняме, че България поема председателството на Съвета на Европейския съюз от 1 януари 2018 г. Страната ни ще бъде честен посредник между страните - членки на ЕС до 30 юни 2018 г.
Във втората част на информационното събитие ще бъде представен постигнатият напредък от Община Тервел за последните 10 години, благодарение на подкрепата на европейските фондове.
Областният управител отправя покана към представители на Община Тервел, неправителствени организации, обществеността и бизнеса да вземат участие.