ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.07.2017
Областният управител участва в работна среща в МРРБ
Днес, 06.07.2017 г., Областният управител на Добрич Красимир Кирилов участва в работна среща, свикана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.
Покана бе до всички областни управители в качеството им на председатели на Асоциациите по ВиК, сподели след срещата в МРРБ Кр. Кирилов. В работен порядък са дискутирани въпроси, свързани с отрасъл водоснабдяване и канализация. "Обсъдихме реформата в сектора, текущи проекти и това какви са ангажиментите на АВиК. Представени ни бяха предстоящи проекти на МРРБ. Широко се дискутираха и проблеми, които стоят пред АВиК", сподели Областният управител.
В резултат на срещата са изведени различни варианти за решаване на част от проблеми. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще изпрати писма до ВиК операторите и Асоциациите по ВиК с цел да подпомогне работата по места за разрешаване на възникнали трудности в дейността.