ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

19.11.2009
Трета работна среща по пилотен проект „Зелената мрежа на Добруджа”
 

     Въпросите, които бяха дискутирани на Третото работно заседание, се отнасят до: презентирането на създадената вече основна структура на Интернет портала http://www.eco-dobrudzha.org/; до обема и съдържанието на данни, които трябва да предоставят първоначално партньорите с цел информационното и техническо функциониране на Интернет портала. Обсъдени бяха връзките за комуникации между партньорите, както и постигането на устойчивост на проекта във времето, съгласно клаузите от сключеното споразумение между идентифицираните организации-партньори.