ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

19.11.2009
С добруджански хляб бе посрещнат руският дипломат
 

     Новият Генерален консул на Руската Федерация във Варна Юрий Соловьов днес бе посрещнат в Областна администрация с характерен дар от житницата на България - дъхав добруджански хляб. Областният управител направи кратка презентация на региона  и запозна дипломата с възможностите и ресурсите, с които  разполага областта в сферата на селското стопанство, хранително- вкусовата промишленост и туризма. Споделени бяха и някои  проблеми, свързани с недобрата инфраструктура - един от основните акценти в управленските приоритети.

     „Добрич и областта са  отворени към чуждестранните инвестиции, подчерта Желязко Желязков. Те са неделима част от перспективите за развитие. Ще се радвам, ако Генералното консулство на Руската Федерация във Варна ни съдейства в посока активизиране на инвеститорския интерес към нашата област, като туристическа дестинация. От наша страна ще направим всичко възможно  за създаването на благоприятен климат за добри контакти и съвместно развитие на бизнеса с руски компании,  и за увеличаване  на стокообмена, както на областно, така и на национално равнище", подчерта Областният управител. Чрез  дипломата той отправи покана към руските производители и предприемачи да посетят изложението на Добрички панаир - „Селското стопанство и всичко за него".
     В отговор, дипломатът поднесе своите почитания и благодари за сърдечния прием. Той сподели приятните си впечатления от дружелюбието на българите и от тяхното отношение към паметниците на историческото минало. Изрази готовност с общи усилия да се развиват и обогатяват контактите между двете страни, включително на регионално ниво. Като едно от конкретните намерения, около което се обединиха двете страни, бе да съдействат за осигуряване на летен отдих по нашето Черноморие за руски деца, като за целта ще се търси съдействието на черноморските общини. Ще се проучат и възможностите за възобновяване на сътрудничеството между Област Добрич и Кострома. 

     Гостът получи от Областния управител презентация на Област Добрич в електронен вариант.