ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

06.04.2017
Областният управител участва в редовно заседание на СРС в СИР
Днес, 06 април 2017 г., във Варна се провежда редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район /СРС в СИР/, в което участва и Областният управител Детелина Николова. Участниците в заседанието ще се запознаят с актуализирания състав на РСР в СИР и ще обновят съставa на представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми. В дневния ред е включено още представяне на информация за дейността на Областните съвети за развитие през 2016 г., както и на обобщена информация за 2016 г. за изпълнението на ОП 2014-2020 и социално-икономическото им въздействие за развитието на Североизточен район. Пред СРС в СИР ще се представи Изследователския център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции (ИЦГПЧИ) като част от Научноизследователския институт в структурата на Икономически университет - Варна и ролята му за развитието на икономиката в СИР.